Cyriel Mentink (Projectleider Chill): “WhoKnowsWhat kan bijdragen aan het ontsluiten van kennis voor innovatie en valorisatie”

Kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie en daarmee voor economische groei. Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe processen vereisen nieuwe kennis én onderzoek.

Volgens Cyriel Mentink, projectleider Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), moet je samenwerken om te komen tot innovatie en valorisatie. “Dat doen we bij CHILL op een laagdrempelige manier met de inzet van studenten in onze eigen faciliteiten en laboratoria. Het is hierbij belangrijk dat je toegang hebt tot netwerken en kennis binnen deze netwerken. Whoknowswhat kan er aan bijdragen deze kennis te ontsluiten. Bij CHILL geloven we dat kansen op innovatie en valorisatie worden vergroot wanneer je toegang hebt tot internationale netwerken”.

Whoknowswhat is een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om (innovatie)kennis op te sporen en met de juiste personen binnen de juiste kennisinstelling in contact te komen. Kosteloos, persoonlijk, snel en adequaat. Stel vandaag nog uw vraag op www.whoknowswhat.eu of volg whoknowswhat op LinkedIn om te zien hoe het bedrijfsleven profiteert van een duurzame samenwerking met kennisinstellingen.