Over WhoKnowsWhat

Kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie en daarmee voor economische groei. Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe processen vereisen nieuwe kennis én onderzoek. Die kennis is ruim aanwezig binnen kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen en ook campussen. Maar die instellingen zijn niet gemakkelijk toegankelijk voor bedrijven die kennis zoeken. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven bij voorkeur kennis vergaren via hun persoonlijke netwerken en het inschakelen van experts.

Tegelijkertijd hebben universiteiten, hogescholen en campussen moeite om direct in contact te treden met het bedrijfsleven en zo kennis te valoriseren (het proces van waardecreatie uit (onderzoeks)kennis, door deze kennis geschikt te maken voor economische en maatschappelijke benutting). Kennisinstellingen denken vooral van binnen naar buiten en niet anders om. Ook voor hen blijkt menselijk contact het ideale middel om uit te kunnen leggen op welke manier ze kunnen helpen.

In 2015 hebben Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, de Brightlands Chemelot campus en de Health campus, LIOF en LWV het initiatief genomen tot het oprichting van Whoknowswhat. De ambitieuze doelstelling van whoknowswhat is om in de komende jaren uit te groeien tot een Europees netwerk van kennisinstellingen om een duurzame brug te slaan tussen het innovatieve bedrijfsleven en de Europese kennisinstellingen.

Whoknowswhat is een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om (innovatie)kennis op te sporen en met de juiste personen binnen de juiste kennisinstelling in contact te komen. Om de match tussen bedrijf en kennis te maken maakt whoknowswhat gebruik van kennismakelaars. Mensen die in hun kennisinstelling beschikken over een groot netwerk en precies weten, of voor u uitzoeken, waar en bij wie u moet zijn. Wordt de juiste expert gevonden, dan worden beide partijen kosteloos in contact gebracht. Loopt de zoektocht naar de juiste expert onverhoopt spaak, dan verwijst de kennismakelaar door naar een collega-makelaar. Uitgangspunt: de kennismakelaar helpt u altijd verder. Kosteloos, persoonlijk, snel en adequaat. Wanneer de juiste connectie gelegd wordt, bespreken de relevante personen bij het kennis zoekende bedrijf en de expert vanuit de kennisinstelling hoe, wanneer en onder welke voorwaarden, de kennis gedeeld kan worden om deze kennis te valoriseren, maar vooral ook duurzaam te innoveren!

Onafhankelijk van de fase waarin uw zich bevindt, onafhankelijk of het een product-, dienst-, proces-, of business model innovatie betreft. De kennismakelaars van whoknowswhat staan voor u klaar.
Stel vandaag nog uw vraag op www.whoknowswhat.eu of volg whoknowswhat op LinkedIn om te zien hoe het bedrijfsleven profiteert van een duurzame samenwerking met kennisinstellingen.