Vincent Larik (Operationeel directeur ABS): “Voor intensieve samenwerking is het van belang dat er een intermediair is die bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact brengt.”

Kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor innovatie en daarmee voor economische groei. Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe processen vereisen nieuwe kennis én onderzoek.

Vincent Larik, operationeel directeur van Applied Biomedical Systems, vertelt over de relatie tussen artsen en onderzoekers enerzijds en medische bedrijven anderzijds. “Bij de opbouw van Brightlands Health Campus bij het academisch ziekenhuis in Maastricht, hebben we als Applied Biomedical Systems intensief samengewerkt met artsen en onderzoekers. Dit heeft zich in een twintig- tot dertigtal jaren uitgebreid tot de hedendaagse samenwerking tussen alle kennisgroepen. Brightlands is een goede schakel tussen industrie en de academische onderzoekswereld, vandaar dat wij graag en veel samenwerken. Hiervoor is het erg belangrijk dat er een continue dialoog is en dat er een intermediair is die bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact brengt.”

Whoknowswhat is een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om (innovatie)kennis op te sporen en met de juiste personen binnen de juiste kennisinstelling in contact te komen. Kosteloos, persoonlijk, snel en adequaat. Stel vandaag nog uw vraag op www.whoknowswhat.eu of volg whoknowswhat op LinkedIn om te zien hoe het bedrijfsleven profiteert van een duurzame samenwerking met kennisinstellingen.